ვიდეო

სამეცნიერო პიკნიკი 2019

 

სამეცნიერო პიკნიკი 2018

სამეცნიერო პიკნიკი 2017

სამეცნიერო პიკნიკი 2016

სამეცნიერო პიკნიკი 2015

სამეცნიერო პიკნიკი 2014 პრომო

სამეცნიერო პიკნიკი 2014

რობოტების თამაში / Game of Robots 2014

სამეცნიერო პიკნიკი – ბაქსვუდის სკოლა IV

სამეცნიერო პიკნიკი – ბაკსვუდის სკოლა III

სამეცნიერო პიკნიკი – ბაქსვუდის სკოლა II

სამეცნიერო პიკნიკი – ლაბორატორია

სამეცნიერო პიკნიკი – ცდა I

სამეცნიერო პიკნიკი – ცდა II

სამეცნიერო პიკნიკი – ცდა III

სამეცნიერო პიკნიკი – ცდა IV

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი


ბრიტანულ-ქართული აკადემია


მასწავლებლის სახლი


ლინგვისტური თამაშები


ფიზიკა ბავშვებისთვის


კოპერნიკის სამეცნიერო ცენტრი


განახლებადი ენერგია


ენტემოლოგია


ადამიანის ქცევა


თბილისის ზოოპარკი


რუსთავის საჯარო სკოლები


ეკოლოგიის პავილიონი


ტარტუს სამეცნიერო ცენტრი


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები


პალეონტოლოგია, არქეოლოგია


სამეცნიერო პიკნიკი