კონტაქტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5

ოთახი: E 203

ტელეფონი: 577 18 97 81

0162, თბილისი, საქართველო

 

sciencepicnic@iliauni.edu.ge

http://www.iliauni.edu.ge

 

type=”hybrid”]